Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Moje zainteresowania naukowe skupione są na przepływach niestacjonarnych cieczy w przewodach pod ciśnieniem. Zajmuję się modelowaniem numerycznym oraz uproszczeniem rozwiązań analitycznych dotyczących tej tematyki.


Szczegółowe podsumowania dorobku naukowego można znaleźć na jednym z poniższych serwisów naukowych:


SCOPUS
https://orcid.org/0000-0001-9626-2053
https://publons.com/researcher/3308505/kamil-urbanowicz/
https://www.researchgate.net/profile/Kamil_Urbanowicz


W czasie ostatnich 15 lat badałem przepływy niestacjonarne pod ciśnieniem z uwzględnieniem:


  • wpływu zjawiska kawitacji;
  • niestacjonarnych oporów hydraulicznych;
  • oddziaływania materiału przewodu na przepływ (sprężyste – przewody metalowe; lepkosprężyste – przewody z tworzyw sztucznych);
  • analizy modeli analitycznych

Ważnym zjawiskiem, które chciałbym zaimplementować już wkrótce w własnym programie komputerowym jest:


wpływ wzajemnego oddziaływania pomiędzy przepływającą cieczą a drgającymi ściankami przewodów.


Stąd szukam kandydata na studia doktoranckie, który chciał by w sposób teoretyczny oraz eksperymentalny tą tematyką się zająć. Pozostałe tematy, na które poszukuję ambitnych magistrów chcących dalej rozwijać się naukowo, znaleźć można na stronie:


Zut tematy prac doktorskichHobbystycznie zajmuję się:


reperacją zegarów roczniaków (roczna rezerwa chodu);


sportem gram czynnie w badmintona


oraz muzyką (zamiłowanie do rocka alternatywnego)


obrazek